Prostor u kome živimo određen je svojim oblikom, veličinom i bojom. Iako ga ne čini, boja ga određuje i u njemu ima oplemenjujuću ulogu, a ispravno odabrana vrsta i nijansa boje mogu prostoru dati osobenost i lepotu.

PODLOGE ZA BOJENJE U GRAĐEVINARSTVU

Glavni uzročnik propadanja maltera i betona je voda koja, osim što se transportuje u unutrašnjost i izaziva krunjenje ovih materijala, prenosi štetne kisele jone koji izazivaju koroziju unutrašnjih metalnih konstrukcija. Zbog ovih neželjenih procesa površine od maltera i betona se moraju zaštititi kako bi se produžio vek trajanja. Premazna sredstva osim zaštitne imaju i dekorativnu ulogu.

PRIPREMA POVRŠINA I IMPREGNACIJA

OSNOVNI PRINCIPI PRIPREME ZIDNIH POVRŠINA ZA BOJENJE U ENTERIJERU I EKSTERIJERU

Za kvalitetnu dekoraciju i zaštitu zidnih podloga u enterijeru i eksterijeru potrebno je dobro pripremiti podlogu.

Stare, već bojene površine
  1. Podlogu koja je već bojena dobro očistite od prašine i drugih nečistoća.
  2. Uklonite slabo vezane deliće podloge i boje koja se ljušti, brusnim papirom.
  3. Grube površine i pukotine, problematične površine (buđ, alge, fleke, vlagu) sanirajte pre bojenja.
  4. Da bi smanjili upojnost podloge, naročito kod novih zidnih površina i dobili kvalitetnije prijanjanje boja, na prethodno pripremljenu površinu nanesite jedan sloj impregnacije prema uputstvu o upotrebi. Tako se smanjuje i potrošnja sledećeg sloja kojji se nanosi.
  5. Kada je impregnacija potpuno suva, podloga je pripremljena za bojenje.
  6. Disperzione boje primenjujte samo na temperaturama iznad 5°C. Preporučena temperatura je 10-30°C.

OSNOVNI PRINCIPI PRIPREME HORIZONTALNIH BETONSKIH POVRŠINA

Novi beton: star najmanje 28 dana

Stari, već bojeni beton: boja se maže nanositi samo na površine koje su ranije bojene istom vrstom boje.

Stare, već bojene površine
  1. Pre nanošenja boje ukloniti prašinu, uljne mrlje i nestabilne zaostatke stare boje.
  2. Najbolje je tretirati površinu grubom šmirglom i oprati blagim rastvorom deterdženta, a zatim isprati čistom vodom pod pritiskom.
  3. Pre nanošenja boje beton mora biti potpuno suv.
  4. Boje za beton na bazi rastvarača mogu se nanositi i pri niskim temperaturama.

Građevinski program