• helios
  • helios
  • helios

Bogatstvo
boja

Kvalitetni, savremeni, cenovno konkurentni proizvodi, efikasna tehničko-komercijalna podrška.

Saveti i odgovori

Šta je sistem zaštite?
Sistem zaštite je grupa proizvoda koja, kada se koristi zajedno, pruža podlozi zaštitu u predviđenim uslovima eksploatacije i dekoriše je. Sistem zaštite se najčešće sastoji od osnovne, međuslojne i pokrivne boje.

Šta je uljana boja?
Trivijalni naziv za osnovnu boju za drvo.
Uljana boja kao vezivo sadrži biljno ulje, kao što su sojino i laneno ulje. Ovakva boja se obično rastvara u benzinu za lak.

Šta je alkidna boja?
Alkidna boja je vrsta uljane boje. Alkid je naziv za sintetičku smolu koja je na bazi biljnog ulja, koje se koristi kao vezivo.

Koliko je važna priprema podloge?
Pažljiva priprema podloge je najvažniji faktor za uspešno bojenje. Čak i ako pripema podloge zahteva mnogo više vremena od samog bojenja, to je vredno truda. Za uspešno bojenje, podloga treba da je čista, bez masnoća, rđe, truleži, da ne ispraškava i da je čvrsta.

Šta je iscvetavanje mineralne podloge?
Iscvetavanje je pojava belih kristala ili taloga na malteru, gipsu ili cigli. Iscvetavanje se povećava u prisustvu vlage. Na ovakvu podlogu ne treba nanositi boju. Naslage treba ukloniti i ako se ne povrate u roku od 14 dana, podloga se može bojiti. Ukoliko se iscvetavanje ponovi, površinu treba izbrusiti i odstraniti vlagu.

Kako ukloniti stari premaz?
Ako je stari premaz propao tako da je ispucao ili se većim delom ljušti sa podloge, potrebno je da se potpuno ukloni. Uklanjanje se obavlja na više načina, u zavisnosti od vrste premaza i podloge: mehanički, hemijski ili toplotom.

Pri kojoj temperaturi se preporučuje nanošenje boje?
Optimalna temperatura nanošenja boje je obično oko 25 ±5oC, pri relativnoj vlažnosti vazduha oko 65%. Boje na bazi rastvarača se mogu nanositi i pri nižim temperaturama ali uz sporije sušenje. Ipak, u zavisnosti od premaza koji primenjujete, važno je pridržavati se uputstva proizvođača.

Zašto je važno dobro promešati boju pre upotrebe?
Stajanjem boje u ambalaži obično dolazi do delimičnog raslojavanja boje i pojave „tečnosti“ na vrhu. Boju treba mešati štapićem, dok postizanja ujednačene smeše.

Zašto je važan pravilan izbor alata?
Pravilan izbor alata olakšava bojenje. Četka se koristi za manje površine, ramove vrata i prozora, za uglove zidova i spojeve zidova i plafona. Valjak se koristi za velike površine. U velikom broju slučajeva boja se može nanositi pištoljem, ali se treba pridržavati specifikacije proizvođača o mogućnosti nanošenja određene boje.

Koju vrstu četke koristiti?
Četke od sintetičkih vlakana se uglavnom koriste za vodorazredive boje. Ne preporučuju se za alkidne boje, jer se boja na njima zadržava i dobija se manje sjajan premaz. Za alkidnu boju se preporučuju četke od prirodnih vlakana, ali se ne preporučuju za vodorazredivu boju, jer prirodna vlakna mogu da bubre usled apsorbcije vode.

Šta se podrazumeva pod kvalitetnom četkom?
Kvalitetna četka ima gusta i dugačka vlakna, ne linja se i olakšava nanošenje boje.

Zašto boja loše prijanja za podlogu?
Boja može loše da prijanja ukoliko je podloga vlažna, prljava, praškasta, trošna, nepravilno pripremljena ili kada je korišćena neodgovarajuća osnovna boja. Ukoliko boja loše prijanja, ukloniti je potpuno, pravilno pripremiti podlogu i odabrati odgovarajuće boje.

Zašto boja sliva?
Do slivanja boje dolazi na vertikalnim površinama zbog prekomernog nanošenja boje na podlogu koja se premazuje ili je boja suviše rezređena. potrebno je tokom nanošenja boje proveravati da li boja sliva. Ukoliko se boja osušila, a nije se dobro razlila, potrebno je površinu izbrusiti i ponovo je premazati.

Zašto se javlja mreškanje boje?
Mreškanje se javlja ukoliko je drugi sloj boje nanet preko prethodnog sloja boje koji se nije osušio. Ukoliko je premaz izmreškao, potrebno ga je potpuno ukloniti sa podloge i ponovo pristupiti bojenju.

Zašto se javljaju tragovi četke prilikom nanošenja boje?
Tragovi četke se javljaju ukoliko boja brzo suši ili je naneta u debljem sloju. Prebrusiti delove površina na kojima su vidljivi tragovi, koristeći fini brusni papir tako da površina postane glatka. Naneti ponovo boju.

Zašto se boja sporo suši?
Najčešći uzrok sporog sušenja premaza na bazi rastvarača je loše pripremljena podloga, upotreba neodgovarajućeg razređivača ili neadekvatni uslovi nanošenja (niska temperatura ili visoka vlažnost vazduha). Kod vodorazredivih premaza sporo sušenje nastaje zbog nanošenja boje pri hladnim i vlažnim vremenskim uslovima.

Zašto dolazi do bubrenja i mehuranja premaza?
Bubrenje je definisano kao nepoželjno odvajanje premaza od podloge u obliku malih ili velikih mehurova. Mehuri se mogu javiti ako je premaz nanet na vlažnu podlogu ili je nanet pri velikoj vlažnosti vazduha. Na mestima gde se javljaju mehuri dolazi do ljušćenja premaza. Takođe se mehuri javljaju i ako je premaz nanešen pri visokoj temperaturi vazduha. Mehuri koji sadrže vodu nastaju kada kroz pore na premazu prodire vodena para koja se kondenzuje i „nadima“ premaz. Površine koje se ljušte i na kojima se javljaju mehuri treba izbrusiti i ponovo naneti boju.

Zašto je površina neravnomerno obojena?
Javlja se obično kod neravnomernog nanošenja boje. Potrebno je prebrusiti površinu i naneti još jedan sloj boje.

Zašto se pojavljuju neobojeni delovi na površini koja se boji?
Neobojeni delovi se javljaju kada je boja naneta na površinu koja je zaprljana uljem, mašću ili voskom. Da bi se uklonile mrlje, potrebno je da se premaz potpuno osuši, a zatim površinu prebrusiti vodootpornim brusnim papirom i toplom vodom u koju je dodato malo deterdženta. Površinu treba dobro isprati i osušiti. Naneti ponovo boju.

Zašto premaz gubi sjaj?
Gubitak sjaja (matiranje) se može javiti ukoliko je premaz nanešen na loše pripremljenu poroznu podlogu ili u uslovima visoke vlažnosti vazduha. Potrebno je blago prebrusiti premaz i naneti još jedan sloj boje.

Zašto se javljaju čestice na premazu?
Čestice na premazu se obično javljaju zbog prašine u atmosferi tokom i nakon nanošenja boje. Takođe, uzrok može da bude i prljav alat. Potrebno je da se osuši premaz, a zatim površinu prebrusiti i očistiti. Ponovo naneti boju.

Zašto premaz ispraškava (kreda se)?
Ispraškavanje (kredanje) se javlja usled razgradnje premaza pod dejstvom atmosferskih uticaja i zagađenja vazduha. Za sve premaze je svojstveno ispraškavanje ako su izloženi tokom dužeg vremena ovim dejstvima od onog koje je potrebno za repariranje. Ispraškavanje se može javiti ako je napravljen neodgovarajući izbor boje, npr. boja za enterijer se nanosi u eksterijeru isl.
Ako se premaz malo kreda, ukloniti delove premaza koji ispraškavaju brisanjem i ponovo naneti boju. Ako je ispraškavanje izraženo u većoj meri, potpuno ukloniti premaz.

Zašto premaz puca?
Pucanje se javlja na površini premaza i sve do podloge. Do pucanja može da dođe usled upotrebe stare boje, ako je odabrana neodgovarajuća boja ili ako je boja naneta preko premaza koji se nije potpuno osušio. Potpuno ukloniti premaz, očistiti podlogu i ponovo naneti boju.
Šta se podrazumeva pod pojmom antikorozivnosti?
To je osobina materijala da fizičkim ili fizičko-hemijskim putem sprečava ili usporava proces korozije.

Šta je film premaza i kako se meri njegova debljina?
To je neprekidan i relativno tanak sloj na podlozi, koji je nastao jednim ili višestrukim nanošenjem premaznog sredstva ili drugog filmogenog materijala. Debljina filma premaza se meri aparatima na mehaničkom, optičkom ili magnetnom principu (Elcometar, Permascop, PIG-aparat), a postoje i elektronski digitalni instrumenti sa velikom preciznošću. Debljina mokrog filma premaza je i do dva puta veća od debljine suvog filma.

Kako se postiže efekat kovanog gvožđa?
Primenom specijalnih pokrivnih premaznih sredstava koja sadrže metalne pigmente (npr.aluminijum) i stvaraju prilikom nanošenja i sušenja reljefna udubljenja postiže se efekat kovanog gvožđa (Hammerschlag Effekt).

Šta su efekt-lakovi?
To je posebna grupa premaznih sredstava, čiji film nema ujednačeni optički efekat, a često ni jednoličnu ni glatku površinu. Površina filma ima posebne dekorativne efekte.