• helios
 • helios
 • helios

Bogatstvo
boja

Kvalitetni, savremeni, cenovno konkurentni proizvodi, efikasna tehničko-komercijalna podrška.

Zaštita životne sredine

Upravljanje kvalitetom i upravljanje zaštitom životne sredine, kao integrisani menadžment sistemi deo su ukupnog  menadžmenta u „Zvezdi-Helios“. Svi procesi u kompaniji utemeljeni su na međunarodnim standardima upravljanja kvalitetom i upravljanja zaštitom životne sredine.Politika kvaliteta, zaštite životne sredine, zaštite zdravlja i bezbednosti na radu definiše osnovne principe i generalno opredeljenje rukovodstva „Zvezde-Helios“ prema kvalitetu, zaštiti i očuvanju životne sredine kao moralnoj obavezi prema sadašnjim i budućim generacijama i prema zaštiti zdravlja i bezbednosti na radu, kao izraz brige i poštovanja prema zaposlenima koji su najveća snaga kompanije.

POLITIKA KVALITETA, ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE, ZAŠTITE ZDRAVLJA I BEZBEDNOSTI NA RADU

Nameru da poveća svoj tržišni udeo i postane najznačajniji proizvođač boja i lakova na domaćem tržištu “Zvezda-Helios” a.d. će postići:

 • visokim nivoom kvaliteta proizvoda i usluga;
 • zadovoljavanjem zahteva i očekivanja naših korisnika, svaki put, bez greške i uz minimalne troškove proizvodnje;
 • smanjenjem troškova poslovanja, povećanjem efektivnosti i dobiti preduzeća;
 • uspostavljanjem efikasne komunikacije sa korisnicima, isporučiocima, vladinim telima i drugim zainteresovanim stranama u cilju razmene informacija vezanih za kvalitet, životnu sredinu, zaštitu zdravlja i bezbednost na radu;
 • praćenjem, razvojem i implementacijom  svetskih trendova u oblasti proizvodnje boja i lakova i ugradnjom materijala vrhunskog kvaliteta sa minimalnim stepenom štetnosti po životnu sredinu,  zdravlje i  bezbednost zaposlenih;
 • striktnim poštovanjem zakonskih propisa vezanih za kvalitet, zaštitu životne sredine, zaštitu zdravlja i bezbednost na radu i stalnom težnjom ka smanjenju potrošnje sirovina i energije, smanjenju emisija u vazduh, vodu i zemljište iz naših procesa, uklanjanjem opasnog otpada koji ne može biti prerađen, smanjenjem opasnosti od povreda na radu i hemijskog udesa;
 • stalnim povećanjem nivoa  znanja i svesti zaposlenih o kvalitetu, očuvanju životne sredine, zaštiti zdravlja i bezbednosti na radu kroz kontinuirane obuke;
 • motivacijom i poboljšanjem životnog standarda zaposlenih;
 • uspostavljanjem procesa stalnog poboljšanja učinka u kvalitetu, zaštiti životne sredine, zaštiti zdravlja i bezbednosti na radu;
 • unapređenjem sistema upravljanja kvalitetom, zaštitom životne sredine, zaštitom zdravlja i bezbednosti na radu prema standardima ISO 9001, ISO 14001 i ISO 18001.


Svi zaposleni u “Zvezda-Helios” a.d. su obavezni da obavljaju aktivnosti i donose odluke u skladu sa ovom politikom.

Najviše rukovodstvo “Zvezda-Helios” a.d. na čelu sa Generalnim direktorom je odgovorno da obezbedi uslove da se ova politika dosledno sprovodi i da uključi sve zaposlene kako bi svi dali doprinos njenom sprovođenju. Predstavnik rukovodstva za kvalitet i zaštitu životne sredine je ovlašćen i odgovoran za održavanje i neprekidno poboljšanje Sistema upravljanja.